Sripakpra Resort Phatthalung
 
sripakpraresort

    ศรีปากประ รีสอร์ท ตั้งอยู่บริเวณปากคลองปากประที่ไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลาในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์น้ำนานาชนิด ทำให้ชาวบ้านบริเวณนี้ยึดอาชีพประมงขนาดเล็กในการดำรงชีวิต ปากคลองปากประจึงเต็มไปด้วย ยอขนาดใหญ่จำนวนมากมายใช้สำหรับจับปลาขนาดเล็กซึ่งมีเป็นจำนวนมากบริเวณนี้ เรียกว่า ปลาลูกเบร่ โดยมีวิถีการดำเนินชีวิตแบบนี้มาหลายชั่วอายุคน ชีวิตชาวประมงจะเริ่มต้นขึ้นก่อนพระอาทิตย์ขึ้นทุกวัน และสิ่งที่จะสร้างความประทับใจคือ แสงแรกที่ค่อยๆ โผล่ขึ้นเหนือน้ำพร้อมกับพระอาทิตย์ดวงโต ท้องฟ้าและผืนน้ำจะถูกฉาบไปด้วยแสงสีทองและเปลี่ยนแปลงไปเป็นสีต่างๆในช่วงระยะเวลาสั้นๆ เหมือนเรากำลังดู ศิลปินแห่งธรรมชาติบรรจงสาดสีให้ภาพดูมีชีวิตโดยมีฉากของยอและเรือของชาวประมงมาร่วมเป็นส่วนประกอบของภาพ

    และในช่วงวัยเด็กคุณพ่อของพวกเราก็ได้มาทำมาหากินบริเวณนี้ จนเวลาผ่านไปลูกๆ เติบใหญ่ขึ้นได้มีโอกาสมาเยือนสถานที่นี้อีกครั้งหนึ่งความประทับใจทั้งบรรยากาศและเรื่องราวในอดีตจึงได้ถือกำเนิด “ศรีปากประรีสอร์ท” โดยมีชื่อคุณแม่สมศรีมารวมกับปากประ เพื่อต้องการให้บ้านปากประหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ เป็นที่รู้จักเป็นศักดิ์เป็นศรีแก่จังหวัดพัทลุง

    นอกจากความสมบูรณ์ของปลาบริเวณนี้แล้ว ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และวิถีชาวบ้านอีกมากมายที่อยากให้คุณได้มาสัมผัสที่พัทลุง

    ศรีปากประ รีสอร์ท ตั้งอยู่ที่ จังหวัดพัทลุง ทางภาคใต้ของประเทศไทยอยู่ในพื้นที่ๆ เป็นลากูนเชื่อมกับทะเลสาบสงขลา ซึ่งมีความหลากหลายและอุดมสมบรูณ์ทางด้านชีวภาพรวมไปทั้งรูปแบบตัวอาคารที่สร้างได้กลมกลืนไปกับสภาพแวดล้อมรอบข้างจัดได้ว่าเป็นรีสอร์ทแนวอนุรักษ์ธรรมชาติศรีปากประ รีสอร์ทเป็นความลงตัวที่สมบรูณ์แบบระหว่างธรรมชาติและความสะดวกสบาย

Sripakpraresort
Sripakpraresort